Medic Kral s.r.o.
Vis Medicatrix Naturae

Screening kolorektálního karcinomu

Medic Kral s.r.o.
2017
Kolorektální karcinom je nádorové onemocnění tlustého střeva, kterým ročně onemocní zhruba 8000 pacientů v České republice. Tomuto onemocnění ročně podlehne cca 4000 pacientů. Alarmující je, že stále 55% pacientů je diagnostikováno v pokročilém stádiu tohoto onemocnění (stadium III, IV), které má horší prognózu nežli stádia I a II. Česká republika zaujímá 5. místo ve výskytu kolorektálního karcinomu v Evropě a 6. místo celosvětově. Screeningový program je program organizovaný a garantovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR, je bezplatný a jeho cílem je odhalit asymptomatické jedince v populaci s kolorektálním karcinomem. Časná diagnóza kolorektálního karcinomu znamená lepší šanci na vyléčení. Screeningový program je určen všem obyvatelům ČR nad 50 let. Jedná se o dvě možná vyšetření: Test na okultní krvácení do stolice Primární screeningová kolonoskopie Byli jste informování o screeningové programu týkající se kolorektálního karcinomu? Pokud ne informujte se u svého praktického lékaře, či ošetřujícího gastroenterologa. Více informací na www.kolorektum.cz, www.rektum.cz, průvodce onemocněním kolorektální karcinom. Certifikovaná centra pro screening kolorektálního karcinomu.
Certifikace pro screening kolorektálního karcinomu:
Medic Kral s.r.o.
Vis Medicatrix Naturae
Tel: 266 010 227   Email: medic.kral@centrum.cz

Screening kolorektálního

karcinomu

Medic Kral s.r.o.
2017
Certifikace pro screening kolorektálního karcinomu:
Naše ambulance rovněž poskytuje screening nádoru tlustého střeva, pro kterou jsme rovněž obdžely certifikaci.