Medic Kral s.r.o.
Vis Medicatrix Naturae

Spolupracující pracoviště

Medic Kral s.r.o.
2017
Interní klinika 1. LF a ÚVN
Chirurgická klinika FNKV II. Interní klinika
Interní klinika 2. LF a FN Motol
IV. Interní klinika 1. LF a VFN v Praze
Klinika hepatogastroenterologie
Centrum biologické léčby
Všeobecná chirurgie
Medic Kral s.r.o.
Vis Medicatrix Naturae
Tel: 266 010 227   Email: medic.kral@centrum.cz

Spolupracující

pracoviště

Medic Kral s.r.o.
2017
Klinika hepatogastroenterologie
Interní klinika 1. LF a ÚVN
Chirurgická klinika FNKV II. Interní klinika
Interní klinika 2. LF a FN Motol
IV. Interní klinika 1. LF a VFN v Praze
Všeobecná chirurgie
Centrum biologické léčby